บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2017

เอกสารในการจดโดเมนเนม .th มีอะไรบ้าง

ในการจดทะเบียนโดเมนเนมมีหลายกรณีเพราะโดเมนมีทั้ง .com , .net , .org , .co.th ฯลฯ โดยแต่ละกรณีใช้เอกสารในการจดทะเบียนดังนี้ กรณีที่ 1 จดทะเบียนโดเมนเนมเป็น .com , .org , .net , .biz , .info เอกสารที่ต้องใช้คือ สำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ กรณีที่ 2 จดทะเบียนโดเมนเนมเป็น .co.th โดยพิจารณาการใช้เอกสารได้ 2 แบบคือ >>>> แบบที่ 1 พิจารณาจากชื่อบริษัท ชื่อโดเมนจะต้องเป็นชื่อเต็มบริษัทหรือชื่อย่อก็ได้ที่จะต้องสอดคล้องกัน หนึ่งบริษัทสามารถจดทะเบียนโดเมน .co.th ได้เพียงหนึ่งชื่อเท่านั้น สำหรับเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนโดเมนเนม คือ หนังสือรับรองบริษัท ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบ ท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
>>>>แบบที่ 2 พิจารณาจากเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ชื่อโดเมนจะต้องตรงกับเครื่องหมายการค้าหรือบริการทุกตัวอักษร สำหรับเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนโดเมนเนม คือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

Google Adwords คืออะไร?

ถ้าคุณมีร้านค้าออนไลน์หรือเว็บไซต์ที่คุณต้องการจะโปรโมท “Google Adwords” คือช่องทางที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจำนวนมาก ที่จะเลือกหาข้อมูลต่างๆจากการค้นหาใน Google เรามาทำความรู้จักกับ Google Adwords กันเลยดีกว่าว่ามันคืออะไร
>>> Google Adwords คือบริการของ Google ซึ่งเป็นการค้นหาอันดับ 1 ของโลก Google Adwords ให้บริการโฆษณา คิดค่าบริการโดยการคลิ๊ก ซึ่งหมายความว่า Google จะคิดค่าบริการก็ต่อเมื่อมีคนคลิ๊กโฆษณาและเข้ามายังเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งค่าบริการในการคลิ๊กแต่ละครั้ง จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง